Digitalizacja 3d

SOTIS ART specjalizuje się w digitalizacji 3D zbiorów archiwalnych i muzealnych, a nawet całych obiektów zabytkowych. Posiadamy wiedzę, doświadczenie i zaplecze technologiczne, pozwalające na wykonanie efektownych materiałów tego typu w sposób bezpieczny dla skanowanych dóbr kulturowych. Możemy się pochwalić udaną współpracą z instytucjami oświatowymi, a także kościołami i muzeami na terenie Polski i Europy.

W jaki sposób przygotowujemy digitalizacje zabytków 3D?

Posiadamy niezbędny sprzęt do zrealizowania procesu digitalizacji. Dotyczy to nie tylko dwóch doskonale wyposażonych, stacjonarnych pracowni fotograficznych, ale też studiów mobilnych. Dzięki temu możemy wybrać się w teren i przeprowadzić skanowanie np. kościoła, muzeum czy innego obiektu.

Do realizacji takich zleceń korzystamy ze skanerów laserowych i światła strukturalnego. Zbiory, np. muzealne, trafiają na nowoczesne, odpowiednio skalibrowane stanowiska komputerowe, aby jak najlepiej oddać ich kolorystykę i charakter. W pracy wykorzystujemy również specjalistyczną fotografię gigapikselową, w ramach której osadzamy zdjęcia na siatkę punktów i sprawiamy, że obiekty 3D wyglądają identycznie jak oryginały. Dowodem naszych szerokich możliwościach w zakresie digitalizacji są dwa spektakularne projekty, które udało nam się zrealizować.

Pierwszym z nich było wierne odwzorowanie Dworu w Koszutach. Dziś można go podziwiać, wybierając się na wirtualny spacer. Zwiedzający mogą poruszać się po obiekcie, oglądać ciekawe firmy, zdjęcia czy słuchać komentarza audio.

Drugi projekt dotyczył zeskanowanie Wzgórza Lecha w Gnieźnie, aż do Seminarium Duchownego. Wszystkie znajdujące się tam zabytki można zwiedzać bez wychodzenia z domu. Zlecenie obejmowało także digitalizację cennych zbiorów Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Kompleksowe usługi digitalizacji 3D

W trosce o wygodę klientów przygotowujemy infrastrukturę do prezentacji digitalizacji 3D. To zarówno stanowiska komputerowe, jak i aplikacje webowe, które można uruchomić w każdej współczesnej przeglądarce.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!

Digitalizacja Mszału króla Jana Olbrachta 2.0

Mieliśmy zaszczyt przeprowadzić digitalizację pergaminowego, rękopiśmiennego mszału pochodzącego z około 1500 roku, który został ufundowany przez Jana Olbrachta, króla Polski w latach 1492-1501. Był to prezent monarchy dla jego brata, Fryderyka Jagiellończyka, który był jednym z najmłodszych prymasów w historii Polski. Z biegiem czasu mszał stał się własnością Kapituły Katedralnej w Gnieźnie. Wyróżnia go charakterystyczne pismo związane z estetyką gotycką oraz obecność 204 wielobarwnych i złotych miniatur, przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Cyfrowa wersja Mszału Olbrachtowego będzie dostępna do oglądania w instytucji,

Wzgórze Lecha Gniezno

Na tę prezentację składa się aż 11 modułów, które przybliżają zwiedzającemu historię Wzgórza Lecha i znajdujące się na nim obiekty. To najstarsze miejsce w Gnieźnie, gdzie znajduje się m.in. relikwia św. Wojciecha. Można oglądać np. lotnicze zdjęcia Góry Królewskiej wraz z zabudowaniami Katedry oraz kościołów — św. Jerzego i św. Jana. Wirtualny spacer po ich wnętrzach to doskonała okazja, by poznać je i usłyszeć opowieść o pierwszych Piastach. Tu właśnie koronowany był Bolesław Chrobry, którego pomnik znajduje się tuż obok katedralnych murów. W podziemiach bazyliki prymasowskiej można obejrzeć mury sprzed ponad 1000 lat. To okres romański, kiedy w tym miejscu wznosiła się pierwsza katedra chrześcijańska. Idąc śladem animowanych strzałek, dociera się do wieży oraz słynnych Drzwi Gnieźnieńskich. Zwracamy uwagę, że każde zdjęcie można powiększyć, by móc dokładnie przeanalizować dany przedmiot, witraż czy malunek. Po Górze Lecha oprowadza awatar przewodnika, który opowiada o widocznych atrakcjach. Dodatkowo dostępne są liczne informacje tekstowe.

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu - II etap

Wykonaliśmy drugi etap digitalizacji zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W tym etapie digitalizacji poddane zostało 60 obiektów m.in rzeźby, obrazy, pierścienie, kielichy itd.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej - I i II etap

Wykonaliśmy digitalizację najcenniejszych zabytków Najstarszego Skarbca Katedralnego w Polsce. Digitalizacja obejmowała wykonanie fotografii, zebranie metadanych, wykonanie skanów 3d, osadzenia tekstur na skanach oraz przygotowania całej infrastruktury informatycznej wymaganej do publicznego udostępnienia tych zasobów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Muzeum Kinematografii w Łodzi - I etap

Wykonaliśmy specjalistyczną digitalizację 121 eksponatów Muzeum Kinematografii w Łodzi.

W tym 46 lalek z działu Animacja, pochodzących z filmów w reżyserii, m.in. Zenona Wasilewskiego, Edwarda Sturlisa, Lidii Hornickiej, Jerzego Kotowskiego, Tadeusza Wilkosza – czołowych twórców polskiej kinematografii, w tym filmu lalkowego. Najstarsze lalki pochodzą z 1947 roku. Z działu Technika Filmowa zdigitalizowaliśmy 20 kamer wykorzystywanych w studiach Wytwórni Filmów Fabularnych i na planach wielkich produkcji lat 50, 60, 70. XX wieku, sprzęt reporterski oraz amatorskie kamery używane przez twórców prywatnie. Z bardzo bogatej kolekcji działu Plakaty i Scenografia zdigitalizowaliśmy 55 afiszy i plakatów filmowych, m.in. przedwojenne afisze filmowe, unikatowe okazy sygnowane nazwami ówczesnych łódzkich kin, m.in. kina Urania oraz kina Rekord. Zdigitalizowaliśmy również 4 rolki taśmy filmowej o szerokości 35 mm, z filmem Czy Lucyna to dziewczyna? (1934), w reżyserii Juliusza Gardana.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Kultura Cyfrowa 2021 oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Koszuty

Jednym z ważniejszych projektów, jaki zrealizowaliśmy, jest wirtualny spacer po dworku i parku w Koszutach. Na prezentację składają się liczne zdjęcia oraz komentarze (audio oraz tekstowe), które są dostępne po kliknięciu specjalnie oznaczonych ikon. Awatary przewodników oprowadzają po majątku ziemskim z XVIII w. Opowieść dotyczy życia dawnych właścicieli oraz przedmiotów, które po nich pozostały. Całość dopełnia spokojna muzyka oraz dźwięki przyrody, np. śpiew ptaków w zadrzewionym parku. Te wszystkie elementy budują nastrój korespondujący z sielankowym klimatem polskiej wsi.
W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się mapa, na której zaznaczone są różne miejsca na terenie muzeum. Po aktywowaniu dowolnego z nich uczestnik wycieczki przenosi się do wskazanej lokalizacji. Poza tym można „wejść” do dworku i zwiedzać jego wnętrza. Tam również znajduje się duża ilość informacji o wyposażeniu. Trasę wskazują animowane strzałki ułatwiające poruszanie się po salach. Dzięki digitalizacji 3D każdy może zawitać w gościnne progi wielkopolskiego dworu bez wychodzenia z domu!

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu - I etap

Mieliśmy zaszczyt digitalizować najcennciejsze zabytki (malarstwo, rzeźby, złotnictwo, tkaniny) Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Digitalizacja zbiorów polegała na wykonaniu fotografii.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Zaufali nam